Playforia Szolgáltatási Felételek

1. Általános

2. Szolgáltatások tartalma

3. Szolgáltatások használata

4. Harmadik fél oldalai

5. Szolgáltatás használatának irányelvei

6. Személyes adatok

7. Biztonság

8. Szerzői jogok és szellemi termékek

9. Garancia és müködéssel kapcsolatos felelősség korlátozása

10. Választott bíróság

11. Jogi elválaszthatóság

12. Kapcsolat

1. Általános

Ez a weboldalt (www.playforia.net, továbbiakban 'WEBOLDAL'), amely az Namida Diamond Factory Ltd. üzemeltetése alatt áll, játékokat, aktivitásokat és szolgáltatásokat kínál, amelyek nem kizárólag Playforia és Playforia termékekből állnak (továbbiakban "Szolgáltatások"). Az Általános Szolgáltatási feltételek, (Továbbiakban "ÁSZF") a játékokra és minden más szolgáltatásra vonatkoznak, illetve a weboldal használatára, bármely felhasználó (továbbiakban "Te") által, függetlenül a rá vonatkozó jogi környezettől.

Az Oldal és Szolgáltatásainak használatával kifejezetten elfogadod az ÁSZF-et. Ha nem fogadod el az ÁSZF-et, ne használd az Oldalt és/vagy Szolgáltatásait.

Ezen ÁSZF-en kívül az Oldal egyes Szolgáltatásaihoz további felhasználási feltételek kapcsolódhatnak, azok hazsnálatával a kapcsolódó felhasználási feltételeket is elfogadod. A Szolgáltatások és Oldal kizárólag a Te saját, nem kereskedelmi használatodra engedélyezettek, kivéve, ha Te és Playforia írásban másként megállapodtok a vonatkozó törvények figyelembevételével.

A Playforia a Finn Köztársaságban a Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland cím alatt bejegyzett Namida Diamond Factory Ltd. korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban "Playforia") bejegyzett védjegye. Más logók, jelek és védjegyek Playforia és/vagy partnerei tulajdonában vannak.

Playforia a weboldalak és szolgáltatások jogtulajdonosaként bármikor megváltoztathatja a ÁSZF-et. Az új ÁSZF a felhasználó számára a módosítást követő 30 nap múlva lép életbe.

A felhasználó elfogadja, hogy időnként átnézi az ÁSZF-et, az esetleges változtatások miatt. Az ÁSZF mindig elérhető a Szolgáltatások Nyitóoldaláról. Ha a felhasználó a 30 napos elfogadási határidőn túl hazsnálja a szolgáltatásokat, úgy az új ÁSZF elfogadottnak minősül. A felhasználó úgy tudja megtagadni a változtatások elfogadását, hogy nem lép be a weboldalra.

Az ÁSZF képviseli az Playforia és a Felhasználó közötti megállapodást.

Playforia az aktuális ÁSZF nyomtatott példányát is tárolja. Vita esetén a nyomtatott példány irányadó.

Ha a felhasználó megsérti az ÁSZF-et, Playforia figyelmeztetheti, vagy ha Playforia úgy gondolja, akkor el is távolíthatja a felhasználó hozzáférését a rendszerből. Playforia nem köteles erről előzetesen figyelmeztetni a felhasználót, de ha akarja, akkor megteheti.

A felhasználó a Szolgáltatással vagy ÁSZF-el kapcsolatos kérdéseit a Playforia visszajelzés mezőben küldheti el.

2. Szolgáltatások tartalma

A szolgáltatások egyebek mellett számos egyszemélyes és többszemélyes játékot tartalmaznak, chatszobákat, fórumokat, ahol a felhasználók a szolgáltatásokról, saját tartalmaikról és egyéb felhasználókkal kapcsolatos témákról beszélgetnek (pl. pseudonym, új felhasználók, stb.)

A szolgáltatás során számos olyan információ is megjelenik, amelyet a felhasználók osztanak meg magukról (pl. magukról készített bemutatkozások, chat üzenetek, fényképek stb.). Playforia nem vállal felelősséget a felhasználók által közölt, megosztott, megadott információk tartalmáért.

A szolgáltatások között harmadik feles hirdetések és más információk is megjelenhetnek. Playforia nem felelős a harmadik fél által közölt és hirdetett információk tartalmáért és helyességéért.

Egyes Szolgáltatások használata díj ellenében vehető igénybe. Ezek a díjak, és fizetési módjuk a szolgáltatás igénybe vétele előtt kerülnek közlésre. Ezeket a díjakat hitelkártyával, SMS-ben, vagy hívással történő telefonos fizetéssel, előre fizetéssel, vagy más elfogadott fizetési mód használatával lehet megfizetni.

A különböző fizetési módokat Playforia alvállalkozói szolgáltatják, ezért az egyes fizetési módokhoz ezen Általános Szolgáltatási Feltételektől különböző ÁSZF-ek vonatkoznak. Minden fizetési módhoz kapcsolódóan külön-külön közlésre kerül a fizetés lépéseinek leírása, hibás fizetéssel kapcsolatos eljárás, nyelvek, amelyen a fizetés elvégezhető. biztonsággal kapcsolatos információk, melyek a fizetésre vonatkoznak, és más információk, amelyek arra a fizetési módra vonatkoznak.

Ezennel felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetős szolgáltatások elektronikusan teljesülnek és emiatt azok nem visszavihetők, valamint tekintettel arra, hogy a szolgáltatások a fizetést követően azonnal teljesünek, nem áll módunkban szolgáltatás ellenértékét részben, vagy egészben visszatéríteni.

Playforia fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan hozzáadjon, töröljön, megváltoztasson Szolgáltatásokat, vagy azok részeit.

3. Szolgáltatások használata

a. Szolgáltatások használata regisztráció nélkül

Egyes szolgáltatások regisztráció nélkül is használhatók. Amikor a felhasználó belép a játékszobába, a felhasználónak meg kell adni saját elnevezését. Ha a felhasználó játékokkal szeretne játszani, regisztráció nélkül, akkor egy egyszer használatos felhasználó nevet kap. Ezt a nevet a későbbiekben, a 3.b. pontban említett ~ jel jelöli (tilde).

A felhasználó regisztráció nélkül, ingyenesen használhat egyes szolgáltatásokat.

Regisztráció nélkül a felhasználó olyan mértékben és kiterjedésben veheti igénybe a szolgáltatst, ahogy azt Playforia megfelelőnek ítél meg. Playforia fenntartja a jogot, hogy a regisztráció nélkül igénybe vehető komponenseket eltávolítsa, megváltoztassa, vagy bővítse. Egyes komponenseket úgy is megváltoztathat, hogy az csak regisztrált felhasználók számára lesz elérhető.

b.Playforia Online regisztráció

Egyes szolgáltatásokhoz regisztrálni kell, és hozzáférést kell létrehozni (továbbiakban "Fiók"). Az online regisztráció segítségével a felhasználó elkészíti a hozzáférését, név, cím, emailcím, születési dátum és más személyes adat (továbbiakban (Személyes Adatok) megadásával. Saját maga által választhatja ki a felhasználónévét és jelszavát. Az oldal fenntartja magának a jogot, hogy a létrehozástól számított 14 napon után eltávolítsa az e-mailben nem megerősített regisztrációkat. A regisztráció ingyenes.

A felhasználó felelős az adatok pontosságáért. Playforia nem vállal felelősséget a helytelen adatok miatti bármilyen jogi következményért. Playforia a Személyes Adatok kezelőjeként lép fel, a 6.pontban leírt szabályok betartásával ("Adatvédelem"), a Felhasználó elfogadja, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, amikor megadja az adatait a Fiók létrehozásakor.

A felhasználó adja meg a regisztrációkor a jelszavát. A jelszót tilos hamadik féllel megosztani. Ha a jelszót felfedték, kitalálták, feltörték, vagy más módon megszerezték, Playforia nem felelős a jelsző nem rendeltetésszerű, vagy illegális használatáért.

A Felhasználó tudomására jut, hogy Fiókját jogosulatlanul használják, köteles értesíteni Apaját, aki eldöntheti, hogy bezárja-e az említett a Fiókot. A törvényben meghatározott lehetőségeinek megfelelően Playforia elutasít minden kártérítési igényt, amely a Fiók bezárásából adódik.

A felhasználó elfogadja, hogy a Fiókban megadott információkat minden felhasználó láthatja. Playforia nem felelős a Fiókban a felhasználó által megadott személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen eseményért, következményért.

Regisztrációt igénylő szolgáltatások használatához a Felhasználónak legalább 13 évesnek kell lennie. Amennyiben egy fiatalkorú, illetve 13 évesnél idősebb, de a vonatkozó törvények szerint fiatalkorúnak tekintett Felhasználó a regisztrációt igénylő szolgáltatásokat szeretné használni, akkor az ÁSZF-et a szüleiknek, vagy törvényes pártfogójuknak, el kell olvasni, beleegyezésüket kell kérni az Oldal és a Szolgáltatásaok használata előtt. Különösen a fizetős Szolgáltatások használatához szükséges a szülők, vagy törvényes pártfogók engedélye. A törvény hatályáig felelősek a szülők, és/vagy a törvényes pártfogók, hogy a fiatalkorú hozzátartozójuk csak beleegyezésükkel használhassa az Oldalt,és felelőseka Szolgáltatásokért, emelyet fiatalkorú hozzátartozójuk igénybe vett.

Az Oldal és/vagy a Szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a publikusnak jelölt adatai más felhasználók számára is látszanak, így csak saját felelősségére tesz nyilvánossá adatokat. Playforia nem felelős bármilyen kárért, visszaélésért, vagy következményért, amely a felhasználó által nyilvánosan megjelent információkból adódik.

c. Fiók megszűntetése

A Fiókot a Felhasználó bármikor megszüntetheti. A fiók megszüntetéséhez be kell lépni az Oldalra, és a Saját adatok között a beállítások menüben az oldal alján szüntethető meg a Fiók. A megszüntetés huszonnégy (24) órával a megszüntetés kezdeményezése után megtörténik.

A Fiók megszűnésével nem szűnik meg a Felhasználó felé érvényes kintlévőségek iránti igény.

d. Hozzáférés megszüntetése az Playforia által

Playforia fentartja magának a jogot, hogy azokat a hozzáféréseket, melyeket nem használtak az elmúlt hat (6) hónapban, eltávolítsa. Az eltávolítás során elveszett kreditekért, zsetonokért és egyéb termékek bármilyen formájáért, Playforia nem vállal felelősséget. Az eltávolított hozzáférések nevei újra felhasználhatóak lesznek a közönség számára. A hozzáférések neveinek újrafelhasználásáért történő bármilyen következményért Playforia nem vállal felelősséget.

4. Harmadik fél oldalai

Playforia időnként információt és hirdetést jelenít meg harmadik fél weboldalával kapcsolatban a Szolgáltatás folyamán. Playforia nem felelős a szolgáltatsok tartalmáért, és a harmadik fél által kínált termékekért.

A Felhasználó felelős a más weboldalakra vonatkozó ÁSZF-ek elfogadásáért azok tartalmának megismeréséért, hiszen azen Oldal ÁSZF-je nem vonatkozik más oldalara.

Egyes weboldalak szolgáltatásaikért díjakat szednek. Playforia nem felelős ezekért a díjakért.

A hírdetőnk Adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető itt.

5. Szolgáltatások használatának irányelvei

Playforia, Felhasználók és harmadik fél kereskedők tartalmat adnak a Szolgáltatáshoz. Tartalom alatt szoftvert, képeket, szöveget, hangot és más információt értünk, amely a Szolgátatás alatt igénybe vehető. Playforia nem elő-ellenőrzi az információkat, és nincs kapacitása minden a Szolgáltatás folyamán megjelenő információt ellenőrizni. Ezért Playforia nem tartozhat felelősséggel mások zaklatásáért, vagy más módon történő inzultálásáért, bármilyen károkozásért. Ugyanakkor Playforia a tartalmakat szúrópróbaszerűen ellenőrzi és a vulgáris, illegális, szekszuális tartalmú információk eltávolítsára kerülhetnek a Szolgáltatásból. Playforia ha úgy érzi megfelelőnek, küldhet figyelmeztetést, vagy a szabályok súlyos megszegése esetén eltávolíthatja a felhasználót a rendszerből. Apajának jogában áll indoklás nélkül a fentieket végrehajtani, és a falhasználót ért kárért nem felelős, bármilyen nemű is legyen az.

Playforia lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy a szokatlan dolgokat, hibákat a Playforia visszajelzés linken keresztül elküldjék.

A felhasználó személyesen felelős az oldal használata közben végzett kommunikációért, tevékenységéért, ebbe beletartozik - de nem kizárólagosan - a kommunikáció minden formája, szövegek, képek és hangok, melyeket a Szolgáltatás folyamán készít. A felhasználó elfogadja, hogy Playforia nem felelős azokért a tartalmakért, amelyet a Felhasználó hozott létre.

Korlátlanul, Playforia illegálisnak minősítheti a Szolgáltatás szempontjából a Magatártási Kódexben (GYIK-ban megtalálható) foglaltakat. A Kódex irányelvei mindenki számára kötelező jellegűek.

Ha Playforia úgy észlelte, hogy a Felhasználó megsértette a Szolgáltatás Feltételeit, Playforia saját hatáskörében eldöntve, minden felelősséget elhárírtvajogosult

  1. Figyelmeztetheti a felhasználót
  2. Megszüntetheti Fiókját/Fiókjait
  3. Korlátlan időre eltilthatja a felhasználót a szolgáltatás használatától

Playforia nem köteles értesíteni a Felhasználót Fiókja megszűnéséről.

6. Személyes adatok

Nincsen betörésbiztos rendszer, de Playforia megtette a szükséges óvintézkedéseket, hogy a lehető legbiztonságosabban tárolja a Felhasználók a Fiók létrehozásakor megadott adatait. Azt javasoljuk, hogy ne adj meg Személyes Adatokat magadról nyilvános oldalakon, Playforia nem felelős bármi kárért, amely a nyilvánosan megadott adatok felhasználásából adódik. A Felhasználó elfogadja, hogy Playforia nem felelős bármi nemű kárért, amely a Személyes Adatok megosztásából származik.

Playforia azért gyűjti a személyes adatokat az Oldalon, hogy kommunikálhasson, fejlessze a szolgáltatásokat, piaci tanulmányokat és elemzéseket készítsen. Playforia nem adja át harmadik fél részére a Személyes Adataidat, kivéve, ha törvényi kötelezettsége van rá, vagy ha kifejezett engedélyeddel harmadik feles szolgáltatások, vagy bónusz programok teljesítéséhez szükséges. Apajának jogában áll az oldal látogatottságával, értékesítéssel, forgalmi tendenciákkalkapcsolatos aggregált adatok harmadik fél részére megküldeni, de ezekben a kiadott információkban Személyes Adatokat nem azonosíthatók. Ezen felül a regisztrációhoz szükséges Személyes Adatok megadásakor az Oldal a rendelkezésre álló technológiák segítségével további adatokat gyűjthet a számítógépről (pl. Google analytics, Javascript), amely segítségével Playforia technikai adatok birtokába juthat a regisztráló számítógépével kapcsolatban, mint pl. IP cím, a számítógép operációs rendszere, böngésző típusa és verziója, forgalmi minták és a közvetítő oldal adatai. Továbbá Playforia sütik segítségével session adatokat, fórum látogatásokat tárol és szabályozza a hirdetések megjelenítésének szabályait. A sütiket a böngésző biztonsági beállításai között ki lehet kapcsolni, de ilyenkor az oldalon végzett aktivitások naplózása elveszhet. Minden gyűjtött információ a szolgáltatás fejlesztése érdekében történik.

A Személyes adatokat Playforia kezeli, és Németországban, Finnországban, Egyesült Királyságban és Kanadában elhelyezett szerverein tárolja.

A Felhasználó a Személyes Adatok megadásakor egyértelműen és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a az elküldés országából a Személyes Adatokat Playforia a fenti országok bármelyikébe (és azok között szabadon) továbbítsa. Amennyiben nem járulsz hozzá, hogy a fenti orszgáokba továbbítsuk az adataidat, jelezd az Playforia felé. Amennyiben megtiltod az adatok továbbítását, nem leszel képes az Oldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére.

A Felhasználó kérésére a megadott Személyes Adatait Playforia

I. Törli

II. Kijavítja a felhasználó által megadott információk alapján

III. Frissíti a felhasználó által megadott információk alapján

Figyelem! A Személyes Adatok eltávolításával a Felhasználó Fiókja megszűnik!

Amennyiben a Személyes Adatokat nem Playforia, hanem partnere gyűjti, (például fizetés teljesítéséhez kapcsolatos információk) akkor az adatkezelő nem Playforia, hanem a harmadik fél. Azokban az esetekben, mikor Playforia nem az adatkezelő, azt javasoljuk, olvasd át a szolgáltatás vonatkozó adatvédelmi alapelveit, mielőtt Személyes Adataidat rendelkezésükre bocsátod.

A felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatásokról értesítést kap hírlevélben (e-mailben) .

7. Biztonság

Playforia komoly intézkedéseket tett a saját felügyelete alatt lévő információk és Személyes Adatok védelmének, megváltoztatásának megakadályozása, illetéktelen megszerzése, felhasználása érdekében. Ezen védelmek egyike az Playforia rendszerébe illetéktelen behatolást kiszűrő tűzfal. Annak ellenére, hogy Playforia a lehető legbiztonságosabb kapcsolattal továbbítja a Személyes Adatokat a Felhasználó számítógépe és Playforia szerverei között, Playforia a törvényi lehetőségeihez képest, nem vállal felelősséget az Interneten továbbított, vagy bámilyen más kábelen, vagy levegőben továbbított adatok biztonságáért. A fizetős szolgáltatások tekintetében Playforia és alvállalkozói az ipari szabványnak megfelelő titkosítási eljárásokat (SSL) használják a hitelkártyaadatok továbbítására. Ennek ellenére fontos tudni, hogy az Oldal egyes elemei nem ugyanilyen biztonságosak, pl chatszobák, üzenetküldés, stb. így Playforia azt javasolja, hogy a Felhasználó soha ne adjon meg Személyes Adatokat ezeken a csatornákon. Playforia nem ellenőrizheti a harmadik fél oldalain végzett kommunikációt. Amennyiben a jogtalan hozzáférésről Playforia tudomást szerez, a vonatkozó törvények betartásával értesít erről.

8. Szerzői jogok és szellemi termékek

A legtöbb Szolgáltatás Playforia tulajdona és szerzői jogi védelem, és védjegyeket és szellemi tulajdont megillető oltalom alatt áll. Playforia és licenszelői engedélyezik a Felhasznáéló számára az Oldalon található Szolgáltatások használatát. A Felhasználó nem sértheti Playforia szerzői jogait másolással, letöltéssel, vagy bármely más módon, kivéve ha Playforia erre külön engedélyt nem adott a Felhasználónak.

A Szolgáltatások egyes részei, különösen a banner-ek és más hirdetések harmadik fél tulajdonát képezik. A Felhasználó nem sértheti a Harmadik felek szerzői jogait sem.

A Felhasználó nem töltheti le a Szolgáltatás részeit, és nem készíthet róluk illegális másolatot, kivéve, ha Playforia ad erre engedélyt. Ha a Felhasználó mégis így tesz, Playforia figyelmeztetés nélkül törli, határozatlan időre kitiltja az oldalról, és jogi lépéseket tesz az ilyen felhasználók ellen.

Elképzelhető, hogy a Szolgáltatások nem egyformán használhatók minden platformon és az Playforia által kínált egyes funkciók, szolgáltatások a Felhasználó számítőgépétől és már berendezéseitől is függenek. Playforia nem felelős az ilyen inkonzisztenciákból adódó károkért. A Felhasználó elfogadja, hogy Playforia nem felelős az ilyen inkonzisztenciákból adódó károkért, akkor sem, ha azok a Felahsználó számítógépét, szoftvereit érintik. A használattal kapcsolatos minden kockázat a Felhasználót terheli.

Playforia nem válik tulajdonosává a Felhasználók kommunikációjának, szövegeinek, képeinek, hanganyagainak és más feltöltött tartalomnak, ugyanakkor a Felhasználó Apaját az egész világra kiterjedő ellenszolgáltatás nélküli, ingyenes, nem exkluzív joggal ruházza fel a Szolgáltatás használata közben feltöltött tartalmak, szövegek, képek, hangok, és más egyéb kommunikáció másolására, átirányítására, módosítására, felhasználására.

9. Garancia és működéssel kapcsolatos felelősség korlátozása

Playforia és a Felhasználó Kifejezetten megállapodnak, hogy a Szolgáltatásokat saját felelősségére használhatja a Felhasználó.

A Szolgáltatások és Harmadik feles szolgáltatások garancia nélkül hazsnálhatóak. Playforia nem garantája, hogy a szolgáltatások mindig, bárhonnan elérhetőek lennének. Playforia időről időre megváltoztathatja, megszakíthatja, vagy ideiglenesen, ill. véglegesen abbahagyhatja Szolgáltatást. vagy annak bármely részét, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül. Playforia nem felelős ezekért a módosításokért, a Szolgáltatás felfüggesztéséért vagy szüneteltetéséért.

Playforia nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó számára megfelelőő; hogy a Szolgáltatás hibáktól mentes, vagy a hibák elhárításra kerülnek; hogy a termékek, szolgáltások, információk minősége, vagy a Szolgáltatások keresztül megvásárolt anyagok megfelelnek a Felhasználó elvárásainak.

Bármely letöltött, vagy a Szolgáltatáson keresztül megvásárolt anyagot saját felelősségére használhatja a Felhasználó. A Felhasználó felelős a számítógépét ért sérülésekért, akkor is, ha a sérülés a letöltött anyagok miatt történt.

Playforia nem felelős a Szolgáltatás használata közben keletkezett, vagy keletkezhetett bárminemű kárért.

Vita esetén a felhasználó lehetősége a vita megoldására, hogy a szolgáltatás használatát abbahagyja, és törli a Fiókját. Playforia és a felhasználó elfogadják, hogy, hogy Playforia a Szolgáltatás használatából, vagy annak megszűnéséből keletkező közvetett és közvetlen károkért nem felelős.

Amennyiben a Felhasználó a 3.a és 3.b pontnak megfelelően használta a szolgáltatást, akkor Apaját semmiféle felelősség nem terheli.

A Felhasználó nem teheti felelőssé Apaját semmilyen káreseményért, nem támaszthat irányába követelést, beleértve jogi költségeket, harmadik fél felé térítendő költségeket, amelyek a Felhasználó által végzett szöveges, képi, hang vagy bármilyen más kommunikáció, vagy a Felhasználó által a Szolgáltatás egyéb használata miatt keletkeztek.

Semmilyen esetben sem lehet Playforia felelős a véletlen, vagy következményként fellépő károkárt, amely a Szolgáltatás használatából adódtak. Olyan jogi környezetben, ahol véletlenszerű, vagy következményként fellépő károk nem kerülhetnek kizárásra, Playforia felelőssége a törvény által megszabott határokon belül, vagy 10 EUR összegig érvényes, bármely is legyen kisebb.

Playforia nem felelős a Harmadik fél weboldalaiért, termékeiért és az ezeken a weboldalakon keresztül kínált szolgáltatásokért.

10. Választott bíróság

Az ÁSZF-re, az Playforia és a Felhsználó közötti viszonyra a Finn Köztársaság törvényei irányadók, függetlenül a konfliktus és jogi szabályozások felmerülési helyétől. Minden vita, amely Playforia és a Felhasználó között történt ezen megállapodás miatt történik, a Finnországi Helszinki Kerületi Bíróságon kerül rendezésre.

Az ÁSZF nem limitálhatja a fogyasztó vonatkozó jogait az érvénybe lévő törvények figyelembe vételével. A Felhasználó peres úton az ÁSZF-fel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

11. Jogi elválaszthatóság

Amennyiben Playforia nem tudja végrehajtani, vagy végrehajtatni a Felhasználóval az ÁSZF-ben foglalt korlátozásokat, nem mentik fel a Felhasználót a korlátozás megszegéséből adódó felelőssége alól. Amennyiben az ÁSZF-ben talált bármely korlátozást egy illetékes bíróság érvénytelennek minősíti, Playforia és a Felhasználó egyetértenek, hogy a bíróság arra törekvése a Felek tiltással kapcsolatos szándékának helybenhagyása, és az ÁSZF többi szabályozással kapcsolatos pontja hatályos marad.

Az ÁSZF pontjainak megnevezései csak kényelmi okoból készültek, nincs jogi, vagy szerződéses hatályuk.

12. Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel történhet az Namida Diamond Factory Ltd., Kaivokatu 10A. 00100 Helsinki, Finnország címre küldött levében, vagy a Playforia visszajelzés linken keresztül, faxon +358 9 698 0038, telefonon +358 9 2316 5172. Felhasználó kérdésekkel a weboldalon található visszajelzés segítségével foglalkozunk.

A Feltételeket 2010. Január 19-én publikáltuk és frissítik november 23, 2015.